Interiørkonsulent

Elektronisk konsultasjon

Vi hilser med et smil. Avstand og god hygiene er en selvfølge!

Vi tar alle forhåndsregler i våre lokaler på Riis. De som ønsker å ta turen innom, skal føle seg trygge. Dersom hjelp per telefon eller videosamtale er å foretrekke, har vi tilrettelagt for det.

Ved telefon – og videokonsultasjon, vil PROSESSEN ha følgende forløp:

Steg 1
Innledende samtale hvor vi lærer kunden og innredningsobjektet å kjenne. Vi tar  utgangspunkt i bilder og plantegninger, som aller helst er sendt i forkant av samtalen

Steg 2
Vi jobber med prosjektet på egenhånd, og innhenter produkter og informasjon vi håper vil svare til kundens forventninger og stil

Steg 3
Visning av ideer, tanker og produkter (konsept) for kunden over videosamtale. Etter samtalen hensyntar vi innspill fra kunden og utarbeider et konkret interiøroppsett i samsvar med kundens behov

Steg 4
Gjennomgang av interiøroppsett. Vi har stor tro på åpenhet og tydelig dialog, slik at du som kunde ikke skal oppleve uheldige overraskelser, som skjulte kostnader

Steg 5
Gjennomføring. Vi bestiller og produserer som avtalt med kunden

Steg 6
Montering, om ønskelig. Et innredningsprosjekt er ikke ferdig før gardinene henger oppe, og møbler står der de skal. Vi bistår gjerne med montering og styling, for den siste prikken over i’en. For å sikre at våre montører føler seg trygge, kommer vi til å be kunder fylle ut et lite spørreskjema i forkant av montering, med spørsmål om symptonfrihet, utenlandsreiser ol. Dere får selvfølgelig samme skjema i retur fra våre montører.

PRISESTIMAT (per 01.03.2021)

Konsultasjon per telefon/video: gratis inntil 30 min, deretter 990 kr/t mellom 08.30 og 18:00. Vi tilbyr også pakkeløsniger, som for mange oppleves mer forutsigbart.

Montering: 990 kr/t per pers mellom 08.30 og 18.00. Kjøring tilkommer

Book time her